STOJANTIESIEMS


Bakalauro studijos

Bakalauro (pirmosios pakopos) studijos – tai studijos, kurių programos orientuotos į universalųjį bendrąjį universitetinį išsilavinimą, teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus.

Baigus universitetines pirmosios pakopos studijas, įgyjamas kvalifikacinis bakalauro laipsnis.

Bakalauro (pirmosios pakopos) 160 kreditų (pagal ECTS – 240 kreditų) studijų programų trukmė – 4 metai nuolatine studijų forma ir 6 metai ištęstine studijų forma.

Sėkmingai baigus studijas, įgyjama teisė tęsti mokslus magistrantūroje.

Elektroninis leidinys apie bakalauro studijas:

 

 

Šios skilties informaciją administruoja: Olegas Prentkovskis, Dovilė Ulinskaitė